EXPOSICIONS

«Conseqüències»:
El projecte fotogràfic part de la voluntat d’acostament del fill cap al pare per a entendre la duresa i amargor que han estat presents al llarg de les seves vides a causa de l’experiència traumàtica de la Guerra Civil. Les fotografies mostren la reconstrucció del viatge que va fer el pare fugint de les bombes feixistes des d’un poble d’Aragó fins a França. Centre Cultural La Casa Elizalde 10

 • Centro Cultural La Casa Elizalde Exposició "Conseqüències" , de Pep Novellón.
 • Exposició "Conseqüències" , de Pep Novellón. El proyecto fotográfico parte de la voluntad de acercamiento del hijo hacia el padre para entender la dureza y amargura que han estado presentes a lo largo de sus vidas debido a la experiencia traumática de la Guerra Civil. Las fotografías muestran la reconstrucción del viaje que hizo el padre huyendo de las bombas fascistas desde un pueblo de Aragón hasta Francia. Centro Cultural La Casa Elizalde 10
 • Exposició "Conseqüències" , de Pep Novellón. El proyecto fotográfico parte de la voluntad de acercamiento del hijo hacia el padre para entender la dureza y amargura que han estado presentes a lo largo de sus vidas debido a la experiencia traumática de la Guerra Civil. Las fotografías muestran la reconstrucción del viaje que hizo el padre huyendo de las bombas fascistas desde un pueblo de Aragón hasta Francia. Centro Cultural La Casa Elizalde
 • Exposició "Conseqüències" , de Pep Novellón. El proyecto fotográfico parte de la voluntad de acercamiento del hijo hacia el padre para entender la dureza y amargura que han estado presentes a lo largo de sus vidas debido a la experiencia traumática de la Guerra Civil. Las fotografías muestran la reconstrucción del viaje que hizo el padre huyendo de las bombas fascistas desde un pueblo de Aragón hasta Francia. Centro Cultural La Casa Elizalde
 • Exposició "Conseqüències" , de Pep Novellón. El proyecto fotográfico parte de la voluntad de acercamiento del hijo hacia el padre para entender la dureza y amargura que han estado presentes a lo largo de sus vidas debido a la experiencia traumática de la Guerra Civil. Las fotografías muestran la reconstrucción del viaje que hizo el padre huyendo de las bombas fascistas desde un pueblo de Aragón hasta Francia. Centro Cultural La Casa Elizalde
 • Exposició "Conseqüències" , de Pep Novellón. El proyecto fotográfico parte de la voluntad de acercamiento del hijo hacia el padre para entender la dureza y amargura que han estado presentes a lo largo de sus vidas debido a la experiencia traumática de la Guerra Civil. Las fotografías muestran la reconstrucción del viaje que hizo el padre huyendo de las bombas fascistas desde un pueblo de Aragón hasta Francia. Centro Cultural La Casa Elizalde
 • Exposició "Conseqüències" , de Pep Novellón. El proyecto fotográfico parte de la voluntad de acercamiento del hijo hacia el padre para entender la dureza y amargura que han estado presentes a lo largo de sus vidas debido a la experiencia traumática de la Guerra Civil. Las fotografías muestran la reconstrucción del viaje que hizo el padre huyendo de las bombas fascistas desde un pueblo de Aragón hasta Francia. Centro Cultural La Casa Elizalde
 • Exposició "Conseqüències" , de Pep Novellón. El proyecto fotográfico parte de la voluntad de acercamiento del hijo hacia el padre para entender la dureza y amargura que han estado presentes a lo largo de sus vidas debido a la experiencia traumática de la Guerra Civil. Las fotografías muestran la reconstrucción del viaje que hizo el padre huyendo de las bombas fascistas desde un pueblo de Aragón hasta Francia. Centro Cultural La Casa Elizalde
 • Exposició "Conseqüències" , de Pep Novellón. El proyecto fotográfico parte de la voluntad de acercamiento del hijo hacia el padre para entender la dureza y amargura que han estado presentes a lo largo de sus vidas debido a la experiencia traumática de la Guerra Civil. Las fotografías muestran la reconstrucción del viaje que hizo el padre huyendo de las bombas fascistas desde un pueblo de Aragón hasta Francia. Centro Cultural La Casa Elizalde
 • Exposició "Conseqüències" , de Pep Novellón. El proyecto fotográfico parte de la voluntad de acercamiento del hijo hacia el padre para entender la dureza y amargura que han estado presentes a lo largo de sus vidas debido a la experiencia traumática de la Guerra Civil. Las fotografías muestran la reconstrucción del viaje que hizo el padre huyendo de las bombas fascistas desde un pueblo de Aragón hasta Francia. Centro Cultural La Casa Elizalde
 • Exposició "Conseqüències" , de Pep Novellón. El proyecto fotográfico parte de la voluntad de acercamiento del hijo hacia el padre para entender la dureza y amargura que han estado presentes a lo largo de sus vidas debido a la experiencia traumática de la Guerra Civil. Las fotografías muestran la reconstrucción del viaje que hizo el padre huyendo de las bombas fascistas desde un pueblo de Aragón hasta Francia. Centro Cultural La Casa Elizalde
 • Centro Cultural La Casa Elizalde Exposició "Conseqüències" , de Pep Novellón.
  Exposició "Conseqüències" , de Pep Novellón. El proyecto fotográfico parte de la voluntad de acercamiento del hijo hacia el padre para entender la dureza y amargura que han estado presentes a lo largo de sus vidas debido a la experiencia traumática de la Guerra Civil. Las fotografías muestran la reconstrucción del viaje que hizo el padre huyendo de las bombas fascistas desde un pueblo de Aragón hasta Francia. Centro Cultural La Casa Elizalde

Casa Elizalde